Taisyklės

UniPark - parkavimo aikštelė

UniPark – parkavimo aikštelė

1. Sąvokos:

1.1. Bendrovė – UAB „Stova“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302299725, kurios registruota buveinė yra Ozo g., 10, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM m.k. LT100004511618.

1.2. Internetinė parduotuvė – svetainė, adresu www.parkavimasorouoste.lt

1.3. Rezervacijos patvirtinimo laiškas – tai vienkartinis rezervaciją patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Klientui elektroniniu paštu.

PRIMINIMAS: JEI NEGAVOTE PATVIRTINIMO LAIŠKO PO IŠANKSTINĖS REZERVACIJOS APMOKĖJIMO, PRAŠOME KREIPTIS EL-PAŠTU: info@unipark.lt

1.4. Klientas – asmuo, kuris užsiregistruoja Interneto svetainėje ir/ar naudojasi Bendrovės teikiamomis automobilių stovėjimo aikštelių paslaugomis.

1.5. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojai administruojantys aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirba visą parą ir gali būti pasiekiami telefonu +370 700 77877.

1.6. Savitarnos zona – Klientų, kurie yra pasirašę sutartis profilis, kuriame vartotojas turi galimybę pasirašyti sutartį, pridėti, pakeisti, pašalinti automobilio numerius, išsirašyti sąskaitą, matyti visas įkeltas sąskaitas.

2. Bendrosios taisyklės

2.1. Šios taisyklės taikomos visiems Bendrovės Klientams, rezervavusiems automobilių stovėjimo vietą Aikštelėse internetu, besinaudojantiems Bendrovės teikiamomis automobilių stovėjimo paslaugomis pagal Sutartį arba mokantys už teikiamas paslaugas Aikštelėse.

2.2 Aikštelėmis galite naudotis užsisakę aikštelę iš anksto internetu arba sudarę Sutartį su UAB „Stova“.

2.3. Pasirašę Sutartį su UAB „Stova“,  Jūs į aikšteles būsite įleisti, kai numerių nuskaitymo kameros nuskaitys sistemoje esančius Jūsų automobilių valstybinius registracijos numerius.

2.4. Aikštelės išankstinis užsakymas internetu ar sudaryta Paslaugų sutartis  nerezervuoja ir nesuteikia konkrečios automobilio stovėjimo vietos aikštelėje. Naudojantis automobilių stovėjimo aikštelių paslaugomis į Aikštelę galima įvažiuoti tik tuo atveju, jei Aikštelėje yra laisvų automobilių stovėjimo vietų. Informacija apie laisvų stovėjimo vietų skaičių gausite telefonu +370 700 77877.

2.5. Praradus www.parkavimasorouoste.lt interneto svetainėje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Klientas privalo juos užblokuoti nedelsiant ir apie automobilių valstybinių numerių praradimą, pametimą privalo informuoti el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77877.

2.6.  Išankstinės rezervacijos galiojimo laikas ir data nurodomi išankstinės rezervacijos patvirtinimo laiške. Pasibaigus išankstinės rezervacijos galiojimo laikui ir nepasinaudojus paslauga, už Išankstinę rezervaciją sumokėti pinigai negrąžinami.

2.7. Klientas gali pakeisti Išankstinės rezervacijos laiką likus ne mažiau kaip 48 h iki Išankstinės rezervacijos termino pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77877.

2.8. Klientas gali atsisakyti Išankstinės rezervacijos nepraėjus 24 valandoms po pirkimo, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77877.

2.9. Automobilių stovėjimo aikštelės nėra saugomos. Bendrovė neįsipareigoja saugoti kliento transporto priemonių bei jose esančių daiktų, o taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ir kt.) jų stebėjimo priemonių.

2.10. Klientui pažeidus Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti dėl pažeidimo susidariusių nuostolių atlyginimo. Klientas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas Išankstinės rezervacijos metu ar Sutarties sudarymo metu nurodytais automobilių valstybiniais numeriais ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Klientas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis Kliento Interneto svetainėje ir Savitarnos zonoje užregistruotais automobilio valstybiniais numeriais veiksmus.

2.11. Ginčai sprendžiami teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.

2.12. Siekiant informuoti klientą apie UniPark aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles, vykdomas akcijas nurodytu el. paštu ne dažniau negu 1-2 kartus per mėnesį yra siunčiamas naujienlaiškis.

3. Atsiskaitymo sąlygos

3.1. Mokestis už paslaugas taikomas pagal tą dieną, kada buvo pastatytas automobilis, galiojančius įkainius. Kiekvienoje aikštelėje gali būti taikomi skirtingi įkainiai. Įkainiai skelbiami stovėjimo aikštelėse bei interneto tinklapyje  www.parkavimasorouoste.lt Kaina skaičiuojama pagal faktiškai stovėtą laiką, jį apvalinant iki didesnio Bendrovės taikomo ir Įkainiuose nurodyto laiko apskaitos vieneto. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti įkainius už paslaugas. Pasikeitus įkainiams, Bendrovė Klientams, kurie atliko Išankstinę rezervaciją ar automobilio statymą Aikštelėje pagal Sutartį iki įkainių pakeitimo, netaiko papildomų mokesčių bei neįsipareigoja grąžinti dėl kainodaros kitimų susidariusių skirtumų.

3.2. Sutartis sudarę Klientai, už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaito iki kito mėnesio 15 dienos pagal Bendrovės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Bendrovė turi teisę priskaičiuoti 0.02 % dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.3. Sutartis sudariusiems Klientams vėluojant apmokėti sąskaitą ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, Jų automobiliai bus neįleidžiami į Aikšteles.

3.4. Sutartis sudariusiems Klientams PVM sąskaitos faktūros siunčiamos Sutartyje nurodytu el. paštu. Jeigu Klientas iki einamojo mėnesio 10 dienos negauna PVM sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, jis privalo apie tai informuoti Bendrovę. Priešingu atveju yra laikoma, kad Klientas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti. Pasikeitus Kliento el. pašto adresui, jis privalo ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai pranešti Bendrovei raštu.

3.5. Išankstinė rezervacija internetu yra vienkartinė ir ją galima panaudoti tik vieną kartą. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis nei nurodyta išankstinės rezervacijos patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas nėra grąžinamas. Antrą kartą likusio išankstinės rezervacijos laiko panaudoti negalima.

3.6. Jei automobilis Aikštelėje buvo pastatytas ilgesnį laiką nei nurodyta išankstinę rezervaciją internetu patvirtinančiame laiške, Klientas už faktiškai viršytą laiką privalo sumokėti pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.

3.7. Jei Bendrovė neužtikrino Kliento išankstiniu užsakymu internetu rezervuotos automobilio stovėjimo vietos, Bendrovė įsipareigoja Klientui grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė neįsipareigoja padengti papildomų išlaidų, atsiradusių dėl stovėjimo vietų nebuvimo.

4. Naudojimosi paslaugomis instrukcijos

4.1. Kilus naudojimosi paslaugomis nesklandumams, prašome kreiptis telefonu +370 700 77877.

4.2. Norint įvažiuoti į aikštelę iš anksto nusipirkus stovėjimą internetu arba klientams, sudariusiems Sutartį su Bendrove, reikia atlikti šiuos veiksmus:

4.2.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo įrenginio.

4.2.2. Pakilus užtvarui, įvažiuoti į aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje Aikštelės vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių ženklų.

4.3. Atsiimant automobilį iš Aikštelės, reikia atlikti šiuos žingsnius:

4.3.1. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo įrenginio.

4.3.2. Pakilus užtvarui, išvažiuoti iš aikštelės.

4.3.3. Jei Automobilio stovėjimo Aikštelėje laikotarpis neviršija Išankstinę rezervaciją patvirtinančiame laiške nurodyto laikotarpio, galite privažiuoti prie išvažiavimo įrenginio ir užtvaras automatiškai pasikels.

4.3.2. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas viršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodytą laikotarpį, Klientas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo „Unipark“ automatinėje kasoje sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Klientas, registruodamasis Internetinėje svetainėje, pateikia savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir automobilio valstybinį numerį. Klientas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis sutinka, kad Bendrovė saugotų ir tvarkytų pateiktus duomenis.

5.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams.

5.3. Klientas patvirtina, kad jo Internetinėje svetainėje pateikiami  asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

5.4. Bendrovė įsipareigoja neteikti Klientų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.

6. Taisyklių keitimas

6.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šių Taisyklių sąlygas neįspėjusi apie tai Klientų.

6.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra publikuojami Interneto svetainėje.